17. Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, 03 - 10 kwietnia 2017

 

 

Temat: Światło emitowane przez lampy - dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Blok tematyczny: Technika i technologia

Rodzaj imprezy: wykład

Data: 06.04.2017

Godzina rozpoczęcia: 11:40

Godzina zakończenia: 12:10

Organizator: Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki

Miejsce:  IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 4

Prowadzący: Przemysław Tabaka

 

 Opis imprezy

Jednym z priorytetowych działań władz Unii Europejskiej jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej m.in. na cele oświetleniowe. Efektem tego jest proces wycofywania energochłonnych źródeł światła oraz promowanie wprowadzania na rynek unijny nowoczesnych źródeł światła, zwłaszcza tych zbudowanych na elementach półprzewodnikowych (diody elektroluminescencyjne LED oraz diody organiczne OLED). Ekspansja nowoczesnych źródeł światła widoczna jest zarówno w oświetleniu wnętrz jak i terenów zewnętrznych. Coraz więcej realizowanych instalacji oświetleniowych wyposażona jest w źródła półprzewodnikowe. Idea funkcjonowania tego typu źródeł światła zazwyczaj oparta jest na zjawisku konwersji światła. Półprzewodnikowy chip emituje światło niebieskie, które następnie jest przetwarzane. Powstałe w ten sposób promieniowanie ulega zmieszaniu. Oko ludzkie odbiera je jako wrażenie światła białego. Światło niebieskie, którego udział może być znaczny w widmie promieniowania półprzewodnikowych źródeł światła, jest odpowiedzialne m.in. za wydzielanie melatoniny w organizmie człowieka. Melatonina jest hormonem, który reguluje naturalny rytm dobowy człowieka. A zatem pojawia się uzasadnione pytanie, z jakimi konsekwencjami dla człowieka może wiązać się wymiana klasycznych źródeł światła na lampy półprzewodnikowe. W wykładzie zaprezentowano kilkanaście rozkładów widmowych rozmaitych źródeł światła dedykowanych do ogólnych celów oświetleniowych. Zamieszczono także widma lamp wykorzystywanych współcześnie do podświetlania monitorów ekranowych. Na podstawie charakterystyk widmowych poszczególnych źródeł światła obliczono m.in. wskaźnik hamowania melatoniny. Omówiono możliwe konsekwencje ekspozycji człowieka na promieniowanie z większym udziałem światła niebieskiego.