Terminy konsultacji

Godziny przyjęć


Ważne terminy

Ważne terminy


Materiały do zajęć dydaktycznych

Materiały do zajęć


Materiały dla Dyplomantów

Dla Dyplomantów

Strona internetowa powstała w wyniku moich doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami.  Przeznaczona jest ona w głównej mierze dla studentów studiów dziennych jak i zaocznych studiujących na kierunkach Elektrotechnika oraz Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy realizowanych na Politechnice Łódzkiej. Z materiałów zawartych na mojej stronie mam nadzieję, że skorzystają również studenci innych uczelni technicznych.

Na stronie zostały zamieszczone materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, wykłady). Dotyczą one wybranych zagadnień z elektrotechniki, elektroenergetyki oraz techniki świetlnej. Sądzę, że pozwoli to studentom (podczas zajęć) na skupieniu uwagi na przekazywanych treściach oraz ułatwi przygotowanie się do kolokwium. Moim celem jest przekazanie wiedzy w możliwie ciekawy i przystępny sposób a nie dyktowanie definicji. Na moich wykładach nie ma potrzeby przepisywania wyświetlanych treści na poszczególnych slajdach, ponieważ wszystko znajduje się w udostępnionych materiałach.

W celu ułatwienia ze mną kontaktu na stronie internetowej podaję godziny swojej pracy. Można się ze mną kontaktować osobiście (najlepiej w ramach stałych konsultacji), telefonicznie (w godzinach tzw. pracy własnej) lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wobec faktu, że wszyscy studenci kończących studia zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia zobowiązani są do napisania pracy dyplomowej, podaję propozycje tematów prac dyplomowych z zakresu techniki świetlnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do składania mi wizyt w celu np. otrzymania wstępnej porady dot. wyboru tematu pracy. Istnieje także możliwość zgłoszenia własnej propozycji tematu, zgodnej z własnymi zainteresowaniami, pasjami.

Każdy dyplomant powinien przeczytać możliwie jak najwięcej książek, publikacji. Aby ułatwić studentom poszukiwania dorobku literatury z zakresu techniki świetlnej, podaję pozycje wraz ze spisem treści (są to m.in. ksiązki, materiały konferencyjne). Ta "część" strony jest cały czas rozbudowywana.

Do zadań nauczyciela akademickiego (na stanowisku adiunkta) oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, należą także inne obowiązki – administracyjne, naukowe (tj. wyjazdy na sympozja czy konferencje naukowe). Stąd czasem zajęcia czy godziny przyjęć w podanym terminie, nie będą mogły się odbyć. Stosowną informację na ten temat będę podawał na zajęciach oraz dodatkowo w zakładce „ogłoszenia dla studentów”.

Przemysław Tabaka