Ważne terminy w roku akademickim 2022/2023

 

 - Semestr zimowy -

Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym  26 lutego 2023 r. 
   
Termin złożenia podania (z prośbą o powtarzanie semestru) w dziekanacie, w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym  26 lutego 2023 r. 
    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN  28 lutego 2023 r.,  do godz. 12:00

 

- Semestr letni -

Ostateczny termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim  17 września 2023 r.  
    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN  19 września 2023 r.,  do godz. 21:00

 

 

 Archiwum

Ważne terminy w roku akademickim 2021/2022

Ważne terminy w roku akademickim 2021/2022

 

- Semestr zimowy -

Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym  27 lutego 2022 r. 
   
Termin złożenia podania (z prośbą o powtarzanie semestru) w dziekanacie, w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym 27 lutego 2022 r. 
    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN  2 marca 2021 r.,  do godz. 12:00

 

-Semestr letni -

Ostateczny termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim  18 września 2022 r.  
    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN  19 września 2022 r.,  do godz. 12:00

 

Ważne terminy w roku akademickim 2020/2021

Ważne terminy w roku akademickim 2020/2021

 

- Semestr zimowy -

Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym  28 lutego 2021 r. 
   
Termin złożenia podania (z prośbą o powtarzanie semestru) w dziekanacie, w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym 28 lutego 2021 r. 
    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN  2 marca 2021 r.,  do godz. 12:00

 

-Semestr letni -

Ostateczny termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim  12 września 2021 r.  
    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN  15 września 2021 r.,  do godz. 12:00

 

Ważne terminy w roku akademickim 2019/2020

Ważne terminy w roku akademickim 2019/2020

 

- Semestr letni -
Ostateczny termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim  16 września 2020 r.  
 
 - Semestr zimowy -
Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym  1 marca 2020 r. (ostatni dzień semestru zimowego)
   
Termin złożenia podania w dziekanacie w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym 1 marca 2020 r. (ostatni dzień semestru zimowego)