Ogłoszenia

 

 

Szanowni Państwo, materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć dostępne są na platfowmie WIKAMP WEEIA oraz na stronie internetowej.

Od 17 października 2020 r. wszystkie prowadzone przeze mnie zajęcia realizowane się wyłącznie w formie zdalnej.

W formie zdalnej odbywają się także konsultacje.