Ogłoszenia

 

 

 Szanowni Państwo, materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć dostępne są na platfowmie WIKAMP WEEIA oraz na stronie internetowej.

Wszystkie prowadzone przeze mnie wykłady odbywają się w formie zdalnej.

W formie zdalnej odbędą się także konsultacje.