Ogłoszenia

 

 

Szanowni Państwo, wszystkie osoby zainteresowane uregulowaniem braków w roku ak. 2020/2021 uprzejmie proszę o przesyłanie prac w terminie  do 05 lipca 2021 r. We wrześniu nie będę dostępny. Niedostarczenie zaległych prac w podanym terminie uniemożliwi mi ich sprawdzenie.


 Szanowni Państwo, materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć dostępne są na platfowmie WIKAMP WEEIA oraz na stronie internetowej.

Od 17 października 2020 r. wszystkie prowadzone przeze mnie zajęcia realizowane się wyłącznie w formie zdalnej.

W formie zdalnej odbywają się także konsultacje.