Publikacje


 

 
  Autor   Tytuł   Czasopismo, mat. konf.
  Tabaka P., Rózga P.  

Analysis of selected parameters of compact fluorescent lamps during their long-term operation
 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Metrology and Measurement Systems, 2020, Vol. 27, No. 3
           
  Tabaka P.  

Pilot Measurement of Illuminance in the Context of Light Pollution Performed with an Unmanned Aerial Vehicle

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Remote Sensing, 2020,  12(13), 2124
           
  Tabaka P., Rozga P.  

Influence of a Light Source Installed in a Luminaire of Opal Sphere Type on the Effect of Light Pollution

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Energies, 2020, 13(2), 306
           
  Tabaka P.,

Fryc I.

 

Analiza wpływy czułości widmowej luksomierzy na jakość pomiaru natężenia oświetlenia kreowanego lampami LED 

 

 

  Pomiary w nauce i technice, Politechnika Opolska 2019, 314-322. Rozdział w monografii
           
  Fryc I.,

Tabaka P.

 

Konstrukcja stanowiska pomiarowego umożliwiającego przeprowadzenie badań porównawczych jakości oraz energooszczędności oświetlenia LED

 

 

  Pomiary w nauce i technice, Politechnika Opolska 2019, 137-145. Rozdział w monografii
           
  Tabaka P.,

Fryc I.

 

Wpływ rozkładu widmowego lamp LED, stosowanych w oświetleniu terenów zewnętrznych, na widzialność gwiazd, hamowanie wydzielania melatoniny oraz efektywność fitochromu

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2019, ss. 69–84. Rozdział w monografii
           
  Tabaka P., Rozga P.  

The light color quality of LEDs operating at winter temperatures 

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Photonics Letters of Poland, 2019, 11(4), pp. 112-114
           
  Fryc I.,

Tabaka P.

 

Outdoor areas lighting with LEDs – the competition between scotopic efficacy and light pollution

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Photonics Letters of Poland, 2019, 11(3), pp. 75-77
           
  Tabaka P.,

Fryc I.

 

Wpływ temperatury barwowej najbliższej standardowych lamp fluorescencyjnych na wartość błędu f1 luksomierzy klasy A

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018, Nr 59 s. 195-198
           
  Sieniawski, M. Dimitrova-Grekow, T. Tabaka, P.

Fryc, I.

 

System monitorowania postawy przyjmowanej przez człowieka podczas siedzenia

 

pełen tekst publikacji (pdf)

  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018, Nr 59 s. 179-182
           
  Supronowicz R., Kowalska J., Tabaka P., Qian Ch., Fan J.,

Fryc I.

 

 

Metody prognozowania zmiany położenia punktu chromatyczności światła emitowanego przez źródła LED w trakcie ich eksploatacji

 

pełen tekst publikacji (pdf)

  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018, Nr 59, s. 187-190
           
  Rozga P., Tabaka, P.

 

 

Comparative analysis of breakdown spectra registered using optical spectrometry technique in biodegradable ester liquids and mineral oil

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

  2018 IET Science, Measurement and Technology
12(5), pp. 684-690
             
  Tabaka P., Rozga P  

Assessment of methods of marking LED sources with the power of equivalent light bulb

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

 

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2017, 65(6), pp. 883-890

 

             
  Tabaka P.,

Fryc I.

 

Wpływ właściwości odbiciowych podłoża na którym zainstalowano daną oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Polish Journal for Sustainable Development, Tom 21(2), 2017, s. 137-144

             
  Fryc I.,

Tabaka P.

 

Zanieczyszczenia nocnego nieboskłonu światłem emitowanym przez oprawy oświetlenia zewnętrznego

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93(6), pp. 46-49

             
  Tabaka P., Jakubowski P., Fryc I.  

Analiza wpływu czułości widmowej spektroradiometru na niedokładność pomiarów kolorymetrycznych

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

 

Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93(6), pp. 46-49

             
  Fryc. I., Perkowicz J. K., Tabaka P  

Oświetlenie tuneli drogowych, modelowanie i analiza rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia

 

 

 

 

Monografia, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Łódzki, Łódź, 2017

           
  Tabaka P.,

Fryc I.

 

Wpływ niedopasowania widmowego luksomierzy na dokładność wykonywanych pomiarów natężenia oświetlenia

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2017, Nr 154, s. 221-224

 

           
  Tabaka, P.,

Fryc I.

 

 

Landscape lighting as a source of light pollution - The effect of the seasons on this phenomenon

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016

 

           
  Tabaka, P.,

Fryc I.

 

 

Zależność poziomu zanieczyszczenia otoczenia światłem od kształtu krzywej światłości użytkowanej oprawy oświetleniowej
 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Kosmos, 2015, Tom 64, Nr 4, s. 669-677

 

           
   Tabaka, P.

 

 

Analiza wybranych czynników wpływających na stabilizację strumienia świetlnego zamienników klasycznych żarówek

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny, 2015, 91(4), pp. 171-175

 

           
  Czech, E., Jaroszewicz, Z., Tabaka, P.,

 Fryc, I

 

Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny, 2015, 91(4), pp. 171-175

 

           
  Banaszak A., Tabaka P., Wtorkiewicz J  

Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, Zeszyt 268, s. 83-99

 

           
  Rozga P., Tabaka P.  

Spectroscopic measurements of electrical breakdown in various dielectric liquids

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

Proceedings of the IEEE International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials 2015 October, pp. 524-527

 

           
  Tabaka P.  

Analysis of properties of lightning-optical equivalents of traditional bulbs for dimming

 

odnośnik do publikacji (pdf)

 

Light and Engineering 2015, 23(1), pp. 79-86

 

           
  Tabaka P.  

Influence of ambient temperature on colour properties of low-pressure fluorescent lamps

 

odnośnik do publikacji (pdf)

 

Light and Engineering, 2015, 23(1), pp. 70-77

 

           
  Tabaka P., Wiśniewski A.  

Measurements of electric, photometric and colorimetric parameters of leds using at different ambient temperatures

 

odnośnik do publikacji (pdf)

 

Light and Engineering, 2014, 22(1), pp. 48-52

 

           
  Tabaka P.  

Wpływ temperatury otoczenia na właściwości barwowe niskociśnieniowych lamp rtęciowych

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

IV Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Hotel Saffron,  Bratislava, Slovakia, 26-28 September 2012

 

           
  Tabaka P.  

Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta

 

pełen tekst publikacji (pdf)

prezentacja (pdf)

 

V Konferencja - Promieniowanie Optyczne, Oddziaływanie, Metrologie, Technologie, Rokosowo k. Leszna 23-25 maja 2012 r.

Publikacja została zamieszczona w Zeszytach Naukowych Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 256, str. 87-100

           
  Tabaka P.  

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED

 

prezentacja (pdf)

 

Konferencja - Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej, Rosnówko k. Poznania, 28-29 lutego 2012 r. str. 15-22

Tekst publikacji został opublikowany w trzech częściach w portalu drogowym www.edroga.pl  w dniach 7, 8 i 9 maja 2012 r.

zdjęcia

           
 

Tabaka P.

Derlecki S.

 

Analysis fo electrical parameters of light source by household and municipal customers

 

fragment publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny nr 1b/2012, str. 207-212

           
  Tabaka P.  

Jak wybrać energooszczędny zamiennik tradycyjnej żarówki?

 

 fragment publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny nr 12a/2011, str. 88-93

           
  Tabaka P.   Analiza wybranych parametrów zamienników żarówek głównego szeregu   Energooszczędne Innowacyjne Technologie Oświetleniowe, II Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź, 27-28 października 2011
           
  Tabaka P.   Skutki zastąpienia tradycyjnej żarówki energooszczędnymi zamiennikami

fragment publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny nr 3a/2012, str. 98-103

Technika świetlna 2011, XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Warszawa, 20-21 października 2011

           
  Tabaka P.   Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i świetlnych samochodowych źródeł światła z trzonkiem P14,5s

fragment publikacji (pdf)

  Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 16-17 września 2010 r. str. 317-327
           
  Tabaka P.   Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych   Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 16-17 czerwca 2010 r. str. 305-316
           
  Tabaka P.  

Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek

Publikacja wyróżniona nagrodą (III miejsce) w konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych SEP w 2010 r.

 fragment publikacji (pdf)

zdjęcia  film

  Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2010, str. 315-321
           
 

Sikora R.

Tabaka P.

 

Elektroenergetyka w zadaniach

 

spis treści (pdf)

  Podręcznik akademicki przygotowany w ramach projektu "Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń (...)", Łódź, listopad 2009
           
  Tabaka P.  

Results of laboratory measurements of index curves

 

fragment publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2008, str. 147-150
           
  Tabaka P.   Zależność bryły fotometrycznej powierzchni odbijającej w sposób kierunkowo-rozproszony od kierunku oświetlania

fragment publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 1/2008, str. 16-19
           

 

Tabaka P.

Wawszczak A.

  Modelowanie bryły fotometrycznej światła odbitego   Seminarium Polsko-Ukraińskie "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 275-282
           
 

Tabaka P.

  Wyniki pomiarów bryły fotometrycznej światła odbitego materiałów   odbłyśnikowych   Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 267-274
           
  Tabaka P.   Przegląd sposobów określania właściwości światłotechnicznych materiałów odbłyśnikowych

fragment publikacji (pdf)

  Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 257-265
           
  Tabaka P.   Klasyfikacja odbicia światła od materiałów stosowanych na odbłyśniki   Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 253-256
           
 

Gabryjelski Z.

Tabaka P.

  Projektowanie oświetlenia drogowego na podstawie normy europejskiej PN-EN 13 201:2005 (U) OŚWIETLENIE DRÓG

tekst publikacji (pdf)

  Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r.
           
  Tabaka P.   Wpływ kierunku oświetlania powierzchni odbłyśnikowych na bryłę fotometryczną światła odbitego   Nowa Elektrotechnika, kwiecień 2007 nr 4 (32), str. 26-30
           
  Tabaka P.  

Wpływ kierunku oświetlania powierzchni na bryłę fotometryczną

 

link do artykułu

  Sympozjum naukowe ELEKTROTECHNIKA 2006, Warszawa 12-13 grudnia 2006 r.
           
 

Gabryjelski Z.

Tabaka P.

  Sposoby i możliwości minimalizacji kosztów instalacji oświetlenia drogowego   Konferencja - OŚWIETLENIE DROGOWE - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju, Poznań 20-21 czerwca 2006 r.
           
 

Tabaka P.

Gabryjelski Z.

  Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego

pełen tekst publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2006, str. 74-75
           
  Tabaka P.   Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC   Biuletyn Techniczno -Informacyjny Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP nr 1/2004 (23) str. 8-11
           
  Tabaka P.   Przewody stosowane w oprawach oświetleniowych. Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC

pełen tekst publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2004, str. 420-423
           
  Tabaka P.   Oświetlenie iluminacyjne wybranego obiektu architektonicznego   Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2003, str. 265-268