Literatura związana z techniką świetlną

.: Komentarze, zalecenia :.

Przedstawiam opracowania mające charakter omówienia, komentarzy, wskazówek dot. projektowania oświetlenia

 

Bąk J.: Światło i oświetlenie miejsc pracy - komentarz do normy PN-EN 12464-1‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2015

Bąk J.: Światło i oświetlenie miejsc pracy - komentarz do normy PN-EN 12464-1‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2015

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A4

Liczba stron: 75 + suplement 32

ISBN: 978-83-61163-59-6

 

Spis treści

       Opracowanie jest komentarzem wydanej normy PN-EN 12464-1 zawierającej wymagania oświetleniowe dotyczące miejsc pracy we wnętrzach oraz wymagania i zalecenia dotyczące niektórych czynności przy wykonywaniu projektów oświetlenia.

Bąk J.: Wydajnie energetycznie oświetlenie wnętrz - wybrane zagadnienia‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2009

Bąk J.: Wydajnie energetycznie oświetlenie wnętrz - wybrane zagadnienia‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2009

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A4

Liczba stron: 72

ISBN: 978-83-61163-12-1

 

Spis treści

       Opracowanie ma charakter omówienia i komentarza Nomy PN-EN 15193:2007 dot. wymagań energetycznych odniesionych do oświetlenia. 

Bąk J.: Oświetlenie dróg – komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2007

Bąk J.: Oświetlenie dróg – komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2007

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A4

Liczba stron: 68

ISBN: 978-83-89008-96-1

 

Spis treści

       W opracowaniu omówiono i skomentowano zagadnienia zawarte w dokumentach (raporcie technicznym i normie) o kluczowym znaczeniu dla oświetlenia dróg publicznych.

Bąk J.: Światło i oświetlenie miejsc pracy - komentarz do normy PN-EN 12464-1‚ COSiW SEP

Bąk J.: Światło i oświetlenie miejsc pracy - komentarz do normy PN-EN 12464-1‚ COSiW SEP‚ Warszawa 2006

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A4

Liczba stron: 73

ISBN: 83-89008-87-4

 

Spis treści

   Opracowanie jest komentarzem wydanej normy PN-EN 12464-1 zawierającej wymagania oświetleniowe dotyczące miejsc pracy we wnętrzach oraz wymagania i zalecenia dotyczące niektórych czynności przy wykonywaniu projektów oświetlenia.

 

Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005 (U) "Oświetlenie dróg"‚ Polski Komitet Oświetleniowy SEP‚ Warszawa 2006

Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005 (U) "Oświetlenie dróg"‚ Polski Komitet Oświetleniowy SEP‚ Warszawa 2006

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A4

Liczba stron: 60

 

 

Spis treści

     Opracowanie jest komentarzem wydanej normy PN-EN 13201:2005 (U). 

x

 x

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: 

Format: 

Liczba stron: 

ISBN: 

 

Spis treści