Materiały dla dyplomantów

 Wymagania formalne dotyczące dokumentów związanych z egzaminem dyplomowym

  • - podanie o egzamin dyplomowy (wydruk z panelu dyplomanta)

  • - oświadczenie dot. zgody na śledzenie losów absolwentów (wydruk ze strony www.absolwenci.p.lodz.pl)

  • - karta obiegowa (wygenerowana z WebDziakanatu)
  • oświadczenie o nieużywaniu legitymacji studenckiej po egzaminie dyplomowym (dot. studentów II stopnia)

  • - oświadczenia, podpisane i pobrane z panelu dyplomanta (załączniki od 1 do 4, w dwóch egzemplarzach)

  • - kwestionariusz osobowy

Student składa dwa egz. pracy dyplomowej dwustronnie drukowanej, w tym jedna bindowana (obydwie wersje z wklejoną płytą CD na końcu pracy w pliku w formacie pdf umożliwiającym wyszukiwanie słów w treści. Nazwa pliku powinna mieć postać: nr albumu_imię_nazwisko_mgr (lub _inż. zależnie od rodzaju pracy dyplomowej). Na końcu pracy trzeba umieścić dwa streszczenia: w jęz. polskim i angielskim. Na stronie tytułowej pod tematem pracy w jęz. polskim należy napisać również temat pracy w jęz. angielskim. Załączniki: oświadczenia, wydruk raportu z programu antyplagiatowego dołączamy do pracy luzem.
 

 Oświadczenia

 

 Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej prac dyplomowych (pdf)

 

 Kwestionariusz osobowy


Kwestionariusz (docx)