Wypromowani dyplomanci 

  Autor   Tytuł pracy   Kierunek   Rodzaj pracy   Data złożenia
  Kamil Gazda   Korzyści i zagrożenia związane z oddziaływaniem promieniowania optycznego na skórę człowieka   Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy   inżynierska  

luty

2015 r.

                   
  Piotr Kobus   Przyczyny długiej stabilizacji strumienia świetlnego energooszczędnych zamienników tradycyjnych żarówek   Elektrotechnika   inżynierska  

wrzesień

2014 r.

                   
  Marcin Cygan   Pomiary parametrów elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych źródeł LED   Elektrotechnika   magisterska  

wrzesień

2014 r.

                   
  Piotr Kacperczyk   Realizacja modernizacji oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem energooszczędnych technologii   Elektrotechnika   inżynierska  

wrzesień

2014 r.

                   
  Justyna Malec   Wpływ barwy na samopoczucie pracownika, organizację i warunki bhp  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

wrzesień

2014 r.

                   
  Joanna Janicka   Korzyści i zagrożenia związane z eksploatacją półprzewodnikowych źródeł światła  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

czerwiec

2014 r.

                   
  Jarosław Szymański   Realizacja oświetlenia elektrycznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

czerwiec

2014 r.

                   
  Gracjana Kornacka   Barwy stosowane w oświetleniu sygnalizacyjnym i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

czerwiec

2014 r.

                   
  Katarzyna Paszewska   Analiza porównawcza parametrów elektrycznych i świetlnych źródeł światła do celów oświetleniowych  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 luty

2014 r.

                   
  Emil Snużka   Zasady bezpiecznej pracy z promieniowaniem laserowym  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 luty

2014 r.

                   
  Justyna Witczak   Rodzaje zagrożeń związanych z promieniowaniem optycznym  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 luty

2014 r.

                   
  Katarzyna Jedynak   Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach a przepisy BHP  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 styczeń

2014 r.

                   
  Kinga Celińska   Zagrożenia wynikające z zastępowania tradycyjnych żarówek energooszczędnymi zamiennikami  

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

inżynierska

 

 styczeń

2014 r.

                   
  Joanna Janicka   Analiza porównawcza parametrów elektrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 styczeń

2013 r.

                   
  Joanna Wąs   Badania porównawcze parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych zamienników tradycyjnych żarówek przystosowanych do ściemniania  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 styczeń

2013 r.

                   
  Mateusz Krzyżański   Wzorce stosowane w pomiarach fotometrycznych  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 grudzień

2012 r.

                   
  Marcin Andrzejczak   Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 czerwiec

2012 r.

                   
  Damian Paprzycki   Przegląd sposobów określania właściwości refleksyjnych materiałów stosowanych w sprzęcie oświetleniowym  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 czerwiec

2012 r.

                   
  Kamil Sterczewski   Badanie właściwości barwowych elektrycznych źródeł światła  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

                   
  Piotr Papierski   Wpływ układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp wyładowczych na sieć zasilającą  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

                   
  Michał Kocik   Badanie właściwości układów pracy wybranych źródeł światła  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

                   
  Michał Guzenda   Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 marzec

2012 r.

                   
  Radosław Barański   Pulsowanie strumienia świetlnego lamp wyładowczych i sposoby jego ograniczania  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 luty

2011 r.

                   
  Piotr Pluciński   Analiza pracy układów stabilizacyjno-zapłonowych lamp fluorescencyjnych  

Elektrotechnika

 

inżynierska

 

 luty

2011 r.

                   
  Tomasz Knop   Porównanie pod kątem efektywności energetycznej właściwości elektrycznych źródeł światła używanych w gospodarstwach domowych  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 grudzień

2010 r.

                   
  Paweł Turaj   Pomiary krzywych wskaźnikowych materiałów stosowanych na odbłyśniki w oprawach oświetleniowych  

Elektrotechnika

 

magisterska

 

 lipiec

2010 r.