19. Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, 08 - 15 kwietnia 2019

 

Temat: Światło każdy mierzyć może, trochę lepiej lub trochę gorzej

Blok tematyczny: Technika i technologia

Rodzaj imprezy: wykład

Data: 11.04.2019

Godzina rozpoczęcia: 10:30

Godzina zakończenia: 10:50

Organizator: Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki

Miejsce:  IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Prowadzący: Przemysław Tabaka

 

 Opis imprezy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca niezależnie od oświetlenia dziennego powinien zapewnić oświetlenie elektryczne z parametrach zgodnych z Polskimi Normami. W praktyce weryfikowana jest wartość natężenia oświetlenia, przy użyciu luksomierza. Aby mierzone natężenie oświetlenia odpowiadało wartości odniesienia, miernik ten musi spełniać szereg wymagań, do których zalicza się m.in. korekcję widmową głowicy fotometrycznej luksomierza. Powszechnie uważa się, że gwarancją prawidłowości wskazań jest świadectwo wzorcowania luksomierza. Warto jednak podkreślić, że do wzorcowania luksomierzy najczęściej używa się wzorców światłości którymi są lampy żarowe. Obecnie do oświetlania wnętrz (pomijając gospodarstwa domowe), z uwagi na niską skuteczność świetlną, w zasadzie nie stosuje się już żarowych źródeł światła. Ich miejsce zajęły bardziej wydajne źródła światła, do których zalicza się lampy wyładowcze oraz coraz bardziej popularne diody elektroluminescencyjne. Rozkłady widmowe promieniowania emitowanego przez te lampy, z uwagi na inny sposób wytwarzania światła, różnią się od tego, przy którym przeprowadzono wzorcowanie luksomierza. Fakt ten będzie źródłem błędów pomiarowych. Bardzo często w praktyce pomiarowej zdarza się, że weryfikację parametrów oświetlenia elektrycznego przeprowadzają osoby niebędące specjalistami z zakresu techniki świetlnej. To one też nierzadko podejmują decyzję o wyborze fotometru. W takim przypadku głównym kryterium przy zakupie luksomierza jest jego cena. Oferta dostępnych na rynku fotometrów jest bardzo szeroka. Ich ceny są bardzo zróżnicowane. Czasem także zdarza się, że do weryfikacji natężenia oświetlenia stosowane są także smartfony z zainstalowaną aplikacją do pomiaru natężenia oświetlenia.

 

 Galeria zdjęć