18. Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, 16 - 23 kwietnia 2018

 

Temat: Środowisko naturalne a światła typu LED

Blok tematyczny: Technika i technologia

Rodzaj imprezy: wykład

Data: 06.04.2017

Godzina rozpoczęcia: 10:30

Godzina zakończenia: 10:50

Organizator: Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki

Miejsce:  IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 5

Prowadzący: Przemysław Tabaka

 

 Opis imprezy

Jednym ze współczesnych priorytetów wskazywanych przez Unię Europejską jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej m.in. na cele oświetleniowe. Efektem czego jest proces wycofywania energochłonnych źródeł światła oraz promowanie wprowadzania na rynek unijny nowoczesnych źródeł światła, zwłaszcza tych zbudowanych na elementach półprzewodnikowych. W związku z czym, coraz szersze zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym znajdują diody elektroluminescencyjne LED. Idea funkcjonowania tego typu źródeł światła zazwyczaj oparta jest na zjawisku konwersji światła. Półprzewodnikowy chip emituje światło niebieskie, które następnie jest przetwarzane przez luminofor. Powstałe w ten sposób promieniowanie ulega zmieszaniu, a oko ludzkie odbiera je światło białe. W pracy zaprezentowano przykładowe rozkłady widmowe diod elektroluminescencyjnych LED, które mogą być stosowane w instalacjach oświetlenia zewnętrznego. Na podstawie charakterystyk widmowych poszczególnych lamp, charakteryzującymi się różnymi wartościami temperatur barwowych, przeanalizowano wpływ tego promieniowania na środowisko naturalne. Wpływ ten opisany został współczynnikami supresji metaloniny, działania fitochromu oraz widoczności gwiazd. W wykładzie zwrócono uwagę na fakt, że światło niebieskie jest rozproszone przez atmosferę, powodując znaczne zanieczyszczenie światłem dla obserwacji astronomicznych, natomiast stosowanie opraw oświetleniowych z lampami emitującymi światło czerwone, może zmniejszyć wydajność plonów z powodu opóźnionego kwitnienia i dojrzewania roślin.