Publikacje


 

 
  Autor   Tytuł   Czasopismo, mat. konf.
  Tabaka P., Wiśniewski A.  

Measurement of electric, photometric and colorimetric parameters of LED using in different ambient temperatures

 

pełen tekst publikacji (pdf)

prezentacja (pdf)

  12th European Lighting Conference, SEPTEMBER 17TH-19TH, 2013 KRAKOW, POLAND
           
  Tabaka P.  

Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne i fotometryczne niskociśnieniowych lamp rtęciowych

 

pełen tekst publikacji (pdf)

prezentacja (pdf)

 

XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa "Technika Świetlna 2012" Warszawa 22-23 listopada 2012

Publikacja została zamieszczona w Przeglądzie Elektrotechnicznym, nr 8/2013 pod tytułem: "Influence of ambient temperature on electrical and photometric parameters of fluorescent lamps"

           
  Tabaka P.  

Wpływ temperatury otoczenia na właściwości barwowe niskociśnieniowych lamp rtęciowych

 

pełen tekst publikacji (pdf)

 

IV Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Hotel Saffron,  Bratislava, Slovakia, 26-28 September 2012

 

           
  Tabaka P.  

Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta

 

pełen tekst publikacji (pdf)

prezentacja (pdf)

 

V Konferencja - Promieniowanie Optyczne, Oddziaływanie, Metrologie, Technologie, Rokosowo k. Leszna 23-25 maja 2012 r.

Publikacja została zamieszczona w Zeszytach Naukowych Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 256, str. 87-100

           
  Tabaka P.  

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED

 

prezentacja (pdf)

 

Konferencja - Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej, Rosnówko k. Poznania, 28-29 lutego 2012 r. str. 15-22

Tekst publikacji został opublikowany w trzech częściach w portalu drogowym www.edroga.pl  w dniach 7, 8 i 9 maja 2012 r.

zdjęcia

           
 

Tabaka P.

Derlecki S.

 

Analysis fo electrical parameters of light source by household and municipal customers

 

fragment publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny nr 1b//2012, str. 207-212

           
  Tabaka P.  

Jak wybrać energooszczędny zamiennik tradycyjnej żarówki?

 

 fragment publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny nr 12a//2011, str. 88-93

           
  Tabaka P.   Analiza wybranych parametrów zamienników żarówek głównego szeregu   Energooszczędne Innowacyjne Technologie Oświetleniowe, II Konferencja Naukowo-Techniczna, Łódź, 27-28 października 2011
           
  Tabaka P.   Skutki zastąpienia tradycyjnej żarówki energooszczędnymi zamiennikami

fragment publikacji (pdf)

 

Przegląd Elektrotechniczny nr 3a/2012, str. 98-103

Technika świetlna 2011, XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Warszawa, 20-21 października 2011

           
  Tabaka P.   Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i świetlnych samochodowych źródeł światła z trzonkiem P14,5s

fragment publikacji (pdf)

  Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 16-17 września 2010 r. str. 317-327
           
  Tabaka P.   Rozwiązania konstrukcyjne reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła w pojazdach samochodowych   Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 16-17 czerwca 2010 r. str. 305-316
           
  Tabaka P.  

Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek

Publikacja wyróżniona nagrodą (III miejsce) w konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych SEP w 2010 r.

 fragment publikacji (pdf)

zdjęcia  film

  Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2010, str. 315-321
           
 

Sikora R.

Tabaka P.

 

Elektroenergetyka w zadaniach

 

spis treści (pdf)

  Podręcznik akademicki przygotowany w ramach projektu "Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń (...)", Łódź, listopad 2009
           
  Tabaka P.  

Results of laboratory measurements of index curves

 

fragment publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2008, str. 147-150
           
  Tabaka P.   Zależność bryły fotometrycznej powierzchni odbijającej w sposób kierunkowo-rozproszony od kierunku oświetlania

fragment publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 1/2008, str. 16-19
           

 

Tabaka P.

Wawszczak A.

  Modelowanie bryły fotometrycznej światła odbitego   Seminarium Polsko-Ukraińskie "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 275-282
           
 

Tabaka P.

  Wyniki pomiarów bryły fotometrycznej światła odbitego materiałów   odbłyśnikowych   Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 267-274
           
  Tabaka P.   Przegląd sposobów określania właściwości światłotechnicznych materiałów odbłyśnikowych

fragment publikacji (pdf)

  Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 257-265
           
  Tabaka P.   Klasyfikacja odbicia światła od materiałów stosowanych na odbłyśniki   Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r. str. 253-256
           
 

Gabryjelski Z.

Tabaka P.

  Projektowanie oświetlenia drogowego na podstawie normy europejskiej PN-EN 13 201:2005 (U) OŚWIETLENIE DRÓG

tekst publikacji (pdf)

  Seminarium Polsko-Ukraińskie  "Problemy Elektroenergetyki", Łódź 11-12 czerwca 2007 r.
           
  Tabaka P.   Wpływ kierunku oświetlania powierzchni odbłyśnikowych na bryłę fotometryczną światła odbitego   Nowa Elektrotechnika, kwiecień 2007 nr 4 (32), str. 26-30
           
  Tabaka P.  

Wpływ kierunku oświetlania powierzchni na bryłę fotometryczną

 

link do artykułu

  Sympozjum naukowe ELEKTROTECHNIKA 2006, Warszawa 12-13 grudnia 2006 r.
           
 

Gabryjelski Z.

Tabaka P.

  Sposoby i możliwości minimalizacji kosztów instalacji oświetlenia drogowego   Konferencja - OŚWIETLENIE DROGOWE - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju, Poznań 20-21 czerwca 2006 r.
           
 

Tabaka P.

Gabryjelski Z.

  Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego

pełen tekst publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2006, str. 74-75
           
  Tabaka P.   Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC   Biuletyn Techniczno -Informacyjny Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP nr 1/2004 (23) str. 8-11
           
  Tabaka P.   Przewody stosowane w oprawach oświetleniowych. Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC

pełen tekst publikacji (pdf)

  Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2004, str. 420-423
           
  Tabaka P.   Oświetlenie iluminacyjne wybranego obiektu architektonicznego   Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2003, str. 265-268