Ogłoszenia

 

 

 Szanowni Państwo, materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć dostępne są na platfowmie WIKAMP WEEIA.

Z uwagi na zawieszenie zajęć realizowanych poprzez kontakt bezpośredni, uprzejmie informuję, że odbywają się one w formie zdalnej.

W formie zdalnej odbędą się także zaliczenia (kolokwia) z poszczególnych zajęć.