Godziny przyjęć w roku ak. 2019/2020 w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej


  

Godziny przyjęć (konsultacje)

 

01.02.2020 (sobota)           godz. 10:15 - 11:00

05.02.2020 (środa)         godz. 14:15 - 15:00

08.02.2020 (sobota)           godz. 10:15 - 11:00

12.02.2020 (środa)         godz. 14:15 - 15:00

22.02.2020 (sobota)           godz. 10:15 - 11:00

  

Proszę mieć na uwadze fakt, że do obowiązków nauczyciela akademickiego nie należy wyłącznie działalność dydaktyczna,

a zatem uprzejmie proszę osoby zainteresowane spotkaniem, o składanie mi wizyt w czasie godzin przyjęć (konsultacji).