Godziny przyjęć w roku ak. 2018/2019 w okresie letniej sesji egzaminacyjnej


  

Godziny przyjęć (konsultacje)

 

27.06.2019 (czwartek)                  godz. 10:15 - 11:00

03.07.2019 (środa)                         godz14:15 - 16:00

08.06.2019 (poniedziałek)      godz. 11:15 - 12:00*

*zmiana z uwagi na egz. dyplomowy     godz. 10:45 - 11:45

09.07.2019 (wtorek)                godz. 11:15 - 12:00

 Dodatkowe terminy dla Dyplomantów

02.09.2019 (poniedziałek)       godz. 13:15 - 14:40

03.09.2019 (wtorek)                 godz. 11:15 - 13:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.09.2019 (wtorek)                 godz. 11:15 - 12:00

11.09.2019 (środa)                   godz. 14:15 - 16:00

17.09.2019 (wtorek)                 godz. 11:15 - 12:00

18.09.2019 (środa)                   godz. 14:15 - 16:00

 Uwaga

W dniach 23-27.09.2019 nie będę obecny (z powodu udziału w konferencji)

 

 

Proszę mieć na uwadze fakt, że do obowiązków nauczyciela akademickiego nie należy wyłącznie działalność dydaktyczna,

a zatem uprzejmie proszę osoby zainteresowane spotkaniem, o składanie mi wizyt w czasie godzin przyjęć (konsultacji).