Godziny przyjęć w roku ak. 2019/2020 w semestrze letnim


   

Godziny przyjęć w okresie sesji egzaminacyjnej

/cz. 2./

02.09.2020 r. (środa)         godz. 14:15 - 16:00*

16.09.2020 r. (środa)          godz. 14:15 - 16:00*

23.09.2020 r. (środa)          godz. 14:15 - 16:00*

/cz. 1./

24.06.2020 r. (środa)            godz13:15 - 15:00*

01.07.2020 r. (środa)         godz. 13:15 - 15:00*

08.07.2020 r. (środa)         godz. 13:15 - 15:00*

 * - kontakt za pośrednictwem MS TEAMS

 

Godziny przyjęć (konsultacje) obowiązują do 23.06.2020 r.

wtorki           godz. 11:15 - 12:00*

środy         godz. 13:15 - 14:00*

 *kontakt za pośrednictwem MS TEAMS

  

Proszę mieć na uwadze fakt, że do obowiązków nauczyciela akademickiego nie należy wyłącznie działalność dydaktyczna,

a zatem uprzejmie proszę osoby zainteresowane spotkaniem, o składanie mi wizyt w czasie godzin przyjęć (konsultacji).