Godziny przyjęć w roku ak. 2018/2019 w okresie letniej sesji egzaminacyjnej


  Obowiązuje od 27.06.2019 do 09.07.2019

Godziny przyjęć (konsultacje)

 

27.06.2019 (czwartek)                  godz. 10:15 - 11:00

03.07.2019 (środa)                         godz14:15 - 16:00

08.06.2019 (poniedziałek)      godz. 11:15 - 12:00*

*zmiana z uwagi na egz. dyplomowy     godz. 10:45 - 11:45

09.07.2019 (wtorek)                godz. 11:15 - 12:00

 

 Godziny przyjęć w okresie od 09.09.2019 do 18.09.2019 zostaną podane na początku września.

 

Proszę mieć na uwadze fakt, że do obowiązków nauczyciela akademickiego nie należy wyłącznie działalność dydaktyczna,

a zatem uprzejmie proszę osoby zainteresowane spotkaniem, o składanie mi wizyt w czasie godzin przyjęć (konsultacji).