Ważne terminy

 - Semestr zimowy -

Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze zimowym  24 lutego 2019 r. (ostatni dzień semestru zimowego)
   
Termin złożenia podania w dziekanacie w przypadku nie złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w semestrze zimowym 24 lutego 2019 r. (ostatni dzień semestru zimowego)

 

 -Semestr letni -

Termin złożenia finalnej wersji pracy dyplomowej w biurze Instytutu w semestrze letnim  30 września 2019 r. (ostatni dzień semestru letniego)