Podział roku akademickiego 2018/2019

 Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r.

 

Semestr zimowy 

 Początek semestru: 01.10.2018 r.

 Koniec semestru: 27.02.2019 r.

 Okres zajęć: 01.10.2018 r. - 02.01.2019 r.

 Przerwa świąteczna: 22.12.2018 r. - 02.01.2019 r.

 Zimowa sesja egzaminacyjna: 20.01.2019 r. - 10.02.2019 r. oraz 18.02.2019 r. - 24.02.2019 r.

 Ferie zimowe: 11.02.2019 r. - 15.02.2019 r.

 Dzień wolny od zajęć: 02.11.2018 r.

 

Przerwa międzysemetralna: 25.02.2019 r. - 03.03.2019 r.

 

Semestr letni

 Początek semestru: 04.03.2019 r.

 Koniec semestru: 30.09.2019 r.

 Okres zajęć: 04.03.2019 r. - 26.06.2019 r.

 Przerwa świąteczna: 19.04.2019 r. - 23.04.2019 r.

 Letnia sesja egzaminacyjna: 27.06.2019 r. - 09.07.2019 r. oraz 09.09.2019 r. - 19.09.2019 r.

 Wakacje: 10.07.2019 r. - 08.09.2019 r.

 Zajęcia wg planu piątkowego:  17.04.2019 r., 18.06.2019 r.

 Zajęcia wg planu czwartkowego: 29.04.2019 r.