Podział roku akademickiego 2019/2020

 Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019 r. i trwa do 30 września 2020 r.

 

Semestr zimowy 

 Początek semestru: 01.10.2019 r.

 Koniec semestru: 01.03.2020 r.

 Okres zajęć: 01.10.2019 r. - 31.01.2020 r.

 Przerwa świąteczna: 21.12.2019 r. - 06.01.2020 r.

 Zimowa sesja egzaminacyjna: 01.02.2020 r. - 14.02.2020 r. oraz 21.02.2020 r. - 26.02.2020 r.

 Ferie zimowe: 15.02.2020 r. - 20.02.2020 r.

 Dni wolne od zajęć: 27.02.2020 r. - 01.03.2020 r.

Uwagi:

13.11.2019 r. (tj. środa) - zajęcia realizowane są wg planu poniedziałkowego

07.01.2020 r. (tj. wtorek) - zajęcia od godz. 14.00 realizowane są wg planu czwartkowego

09.01.2020 r. (tj. czwartek) - zajęcia realizowane są wg planu poniedziałkowego

 

 

 

Semestr letni

 Początek semestru: 02.03.2020 r.

 Koniec semestru: 30.09.2020 r.

 Okres zajęć: 02.03.2020 r. - 23.06.2020 r.

 Przerwa świąteczna: 09.04.2020 r. - 14.04.2020 r.

 Letnia sesja egzaminacyjna: 24.06.2020 r. - 05.07.2020 r. oraz 07.09.2020 r. - 16.09.2020 r.

 Wakacje: 06.07.2020 r. - 06.09.2020 r.

 Uwagi:

08.04.2020 r. (tj. środa) - zajęcia realizowane wg planu piątkowego

22.06.2020 r. (tj. poniedziałek) - zajęcia realizowane wg planu czwartkowego

23.06.2020 r. (tj. wtorek) - zajęcia realizowane wg planu piątkowego

12.06.2020 r. (tj. piątek) - dzień wolny od zajęć

17.09.2020 r. - 30.09.2020 r. - dodatkowe dni wolne