Miernictwo techniki świetlnej - wykład

.: Materiały pomocnicze do zajęć :.

 

 .: Materiały dla studentów (zabezpieczone hasłem) :.
 

Miernictwo techniki świetlnej - cz. 1. 

Zawartość: zakres miernictwa techniki świetlnej, specyfika pomiarów fotometrycznych, metody pomiarowe w fotometrii, wyposażenie pracowni fotometrycznych, wzorce fotometryczne

   

Miernictwo techniki świetlnej - cz. 2. 

Zawartość: wzorce fotometryczne - cd., podstawowe wielkości fotometryczne, pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych

   

Miernictwo techniki świetlnej - cz. 3. 

Zawartość: pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych - cd.

   

Miernictwo techniki świetlnej - cz. 4.  Barwa światła

Zawartość: definicja pojęcia "światło", pojęcie barwy, czynniki biorące udział w powstawaniu barwy, addytywne mieszanie barw, barwa w liczbach, różnice w postrzeganiu barwy, metody pomiaru barwy

   
Przykładowe charakterystyki widmowe źródeł światła
   
Metodyka pomiaru strumienia świetlnego za pomocą kuli całkującej
   
Pomiar luminancji
   
Pojęcie bryły fotometrycznej, metodyka wykonywania pomiarów bryły fotometrycznej, formaty plików fotometrycznych
   
Wymagania oświetleniowe dot. wnętrz (oświetlenie podstawowe)
   
Określanie liczby punktów pomiaru natężenia oświetlenia (siatka pomiarowa)
   
Częstotliwość przeprowadzania pomiarów parametrów oświetlenia podstawowego
   
Oświetlenie awaryjne: klasyfikacja, wymagania, metodyka pomiaru
   
Awaryjne oprawy oświetleniowe: klasyfikacja, oznaczenia
   
Ocena przydatności farby przewidzianej do pokrycia wnętrza kuli całkującej
   
  Polskie Normy a obligatoryjność wymagań: akty prawne regulujące kwestie stosowania norm, stanowisko PKN, orzecznictwo sądów dot. PN
   
Przykładowe pytania
   
   .: Materiały ogólnodostępne :.
   
Oświetlenie awaryjne - wymagania
   
Oświetlenie ewakuacyjne - analiza porównawcza projektów i wyników pomiarów
   
Zautomatyzowane urządzenie do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego
   
Zasady eksploatacji systemów oświetlenia awaryjnego
   
Oświetlenie ewakuacyjne - analiza porównawcza projektów i wyników pomiarów
   
Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy
   
Wpływ niedopasowania widmowego luksomierzy na dokładność wykonywanych pomiarów natężenia oświetlenia
   
Wpływ temperatury barwowej najbliższej standardowych lamp fluorescencyjnych na wartość błędu f1 luksomierzy klasy A
   
Ocena przydatności świadectwa wzorcowania luksomierzy w odniesieniu do wybranych problemów przy pomiarach fotometrycznych (str. 11-17)
   
Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta
   
Analiza wybranych czynników wpływających na stabilizację strumienia świetlnego zamienników klasycznych żarówek
   
Metodyka pomiaru luminancji powierzchni nośnika reklamowego emitującego światło
   
Adaptacja cyfrowego aparatu fotograficznego do pomiarów luminancji
   
Pomiary luminancji w sali lekcyjnej
   
Tętnienie światła wytwarzanego przez lampy LED
   
Tętnienie światła wytwarzanego przez tuby LED
   
Analiza wpływu czułości widmowej spektroradiometru na niedokładność pomiarów kolorymetrycznych
   
Aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
   
Geometrie pomiaru stosowane w kolorymetrii i spektrofotometrii odbitego promieniowania optycznego i ich notacje