Elektroenergetyka - laboratorium

 

.: Materiały pomocnicze do zajęć :.

.: Materiały do ćwiczenia laboratoryjnego :. 
   
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
   
Tabele (do wpisywania wyników z przeprowadzonych pomiarów)
   
.: Podstawy teoretyczne :.
   
Ochrona przeciwporażeniowa
   
Układy sieci elektroenergetycznych do 1 KV
   
Musiał E.: Ochrona od porażeń w układach: IT, TT i TN. Współdziałanie dwóch różnych układów w jednej instalacji
   
Kozyra J., Pedrycz-Wieczorkowska A., Krzyszkowska I.: Układ sieciowy IT w zasilaniu służby zdrowia, Logistyka 3/2015
   
Musiał E.: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Najczęstsze nieporozumienia i błędy interpretacyjne
   
Czapp S.: Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 27
   
Musiał E.: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych
   
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Powstanie, rozwój, przyszłość
   
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji
   
Czapp S.: Podstawy doboru wyłączników różnicowoprądowych - cz. I, Inżynieria Budownictwa nr 3, 2011, s. 43-47
   
Czapp S., Kałka Ł.: Badanie działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 50
   
Czapp S.: Pomiary impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi, Biuletyn Techniczno - Informacyjny Oddziału Łódzkiego SEP, Nr 2/2014, s. 4-11
   

 

.: Praktyczne wskazówki :. 
 
Ilustracja budowy, zasady działania wyłącznika
nadprądowego   różnicowoprądowego

 

 

 

Ilustracja sposobu przyłączania wyłącznika
nadprądowego   różnicowoprądowego
       

 

 

.: Gniazdka elektryczne i wtyczki :. 
 

 

 

 

 

 

.: O porażeniu prądem elektrycznym:. 
 

 

 

 

 

 

 

.: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej :. 
 

 

 

 

  

.: Przykładowe pytania (plik zabezpieczony hasłem) :.
   
   Sprawdź swoją wiedzę udzielając odpowiedzi na przykładowe pytania