Elektroenergetyka - laboratorium

 

.: Literatura :.


Literatura podstawowa

Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

 

Literatura uzupełniająca

Orlik W..: Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2018

Fryderyk Ł.: Pomiary w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV, Podręcznik INPE dla elektryków, Zeszyt 23., COSiW SEP - Zakład Wydawniczy "INPE" w Bełchatowie, 2009

Musiał E.: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Najczęstsze nieporozumienia i błędy interpretacyjne, dostęp online