Elektroenergetyka - laboratorium

 

.: Program zajęć :.

 

  • Spotkanie organizacyjne: omówienie regulaminu obowiązującego w laboratorium, podział na grupy laboratoryjne, krótka charakterystyka poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych, omówienie warunków zaliczenia laboratorium
  • Ćwiczenie 1. Badanie układów ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania
  • Ćwiczenie 2. Badanie przesyłu energii elektrycznej liniami elektroenergetycznymi
  • Ćwiczenie 3. Badanie właściwości u kładów pracy elektrycznych źródeł światła
  • Ćwiczenie 4. Modelowanie przemysłowej instalacji oświetleniowej
  • Termin rezerwowy: odrobienie ćwiczenia laboratoryjnego przez osoby, które nie mogły przystąpić do zajęć