Czynniki zagrożeń elektrycznych i elektromagnetycznych - laboratorium

 

.: Program zajęć :.

 

  • Spotkanie organizacyjne: omówienie regulaminu obowiązującego w laboratorium, podział na grupy laboratoryjne, krótka charakterystyka poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych, omówienie warunków zaliczenia laboratorium
  • Ćwiczenie 1. Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego we wnętrzach
  • Ćwiczenie 2. Weryfikacja parametrów oświetlenia ewakuacyjnego
  • Ćwiczenie 3. Wyznaczanie charakterystyk widmowych źródeł światła
  • Ćwiczenie 4. Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła
  • Ćwiczenie 5. Pomiary współczynników odbicia i przepuszczania
  • Ćwiczenie 6. Pomiary współczynników tętnienia światła
  • Termin rezerwowy: odrobienie ćwiczenia laboratoryjnego przez osoby, które nie mogły przystąpić do zajęć