Czynniki zagrożeń elektrycznych i elektromagnetycznych - laboratorium

 

.: Literatura :.


Literatura podstawowa

Marzec S.: Zagrożenie promieniowaniem optycznym lamp LED, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 268, 2015, dostęp online

Pawlak A.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa, Bezpieczeństwo pracy 10/2004, dostęp online

Pawlak A., Oświetlenie awaryjne - wymagania, Bezpieczeństwo Pracy, 6/2006, dostęp online

Pawlak A.: Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy, Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 255, 2012, dostęp online

Wolska A.: Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami, Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 256, 2012, dostęp online

Strzyżewski J.: Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2015

Literatura uzupełniająca

Marzec S.: Bezpieczeństwo stosowania lamp LED, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, nr 3, 2015, dostęp online

Pawlak A.: Nowy sposób oświetlania stanowisk pracy z przedmiotami połyskliwymi, Bezpieczeństwo Pracy 9/2004, dostęp online

Pietrzykowski J., Aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN 62471: Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, Prace Instytutu elektrotechniki, Zeszyt 255, 2012, dostęp online

Wantuch A., Janowski M.: Elektryczne źródła światła - wpływ na zdrowie człowieka, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 3/2016, dostęp online

Wolska A.: Oświetlenie a wypadki przy pracy, Bezpieczeństwo pracy 9/2003, dostęp online

Wiśniewski A.: Tętnienie światła wytwarzanego przez tuby LED - zamienniki liniowych świetlówek, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 7/2015, dostęp online

Wiśniewski A.: Tętnienie światła wytwarzanego przez lampy LED - zamienniki żarówek tradycyjnych i halogenowych, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 6/2017, dostęp online