Materiały dla dyplomantów 

.: Porady językowe :.

Praca powinna być napisana ładnym językiem, a treść przedstawiona w sposób komunikatywny. Pisząc w zasadzie powinno unikać się trybu osobowego, tak więc zamiast „stwierdziłem”, „przedstawiłem”, „zmierzyłem” lepiej napisać „stwierdzono”, „przedstawiono”, „zmierzono”. Pisany tekst powinien być poprawny i mieć charakter naukowy. Proszę unikać sformułowań używanych w mowie potocznej. Należy operować terminologią funkcjonującą w literaturze fachowej. 

 

Język pracy dyplomowej

 

 Kropki, przecinki

 

Przecinek przed "a"

 

Podstawowe zasady interpunkcji

 

Interpunkcja - kilka zasad

 

 "Więc" na początku zdania

 

 W każdym bądź razie

 

 "Przy pomocy" czy "za pomocą"?

 

 

"Liczba" czy "ilość"

Liczba czy ilość?

 

 "om" czy "ą"?

 

 "W ogóle" czy "wogóle"?

 

"Włanczać" czy "włączać"? 

 

 

"Liczba" czy "ilość"?

 

 Masło maślane, czyli pleonazmy i tautologie

 

 

 

 

 

 

 

Jak mówić, żeby nas słuchano?